Електрокорунд нормальний

 

Електрокорунд нормальний


Електрокорунд нормальний (оксид алюмінію Al2O3)отримують з бокситів (глинозему) методом відновлювальної плавки в електродугових печах. Порівняно з іншими електрокорундовими матеріалами його найчастіше використовують в промисловості. Густина електрокорунду нормального становить 3,9…4,01 г/см3, мікротвердість, коливається в межах 2000…2300 кгс/мм2, твердість за шкалою Мооса 8,9…9,1. За твердістю електрокорунд поступається тільки алмазу, кубічному нітриду бора, карбіду бора (боразону) і карбіду кремнію. Висока твердість і міцність зерен дає змогу використовувати електрокорунд для шліфування металів. Крім цього, корунд має значну в’язкість, а тому його застосовують в процесі виконання робіт із змінними навантаженнями і за умови підвищених тисків. Промисловість випускає такі чотири різновидності елeктрокорунду, що в залежності від вмісту двоокису алюмінію і домішок мають різний колір, структуру і властивості:

 - електрокорунд нормальний, що містить в зерні 92…96% Аl203 і має колір від розового до темно-коричневого (синій, коричневий, малиновий і ін.);
 -  електрокорунд білий, що містить 97…99% Аl203
 - леговані електрокорунди містять елементи, що суттєво змінюють їхні властивості, наприклад,  титан, хром, цирконій, ванадій і ін.;
 - монокорунди, що містять 97…98% Аl203.

Промисловість випускає електрокорунд нормальний марок 12А, 13А, 14А, 15А і 16А. Електрокорунд 12А і 13А використовують під час виготовлення інструментів на органічній зв’язці та призначених для обробки заготовок з вуглецевих незагартованих сталей і легованих чавунів. Електрокорунд 14А застосовують для виготовлення абразивних паст і інструментів на всіх зв’язках, що використовують для обробки заготовок з незагартованих сталей, легованих чавунів і кольорових металів. З електрокорунду 15А виготовляють інструменти на всіх зв’язках, що використовують для обробки заготовок з конструкційних вуглецевих і легованих сталей.

 Електрокорунд нормальний використовується для виготовлення:
 v     абразивного інструмента різноманітних фасонів та профілів;
 v     шліфувальної шкурки;
 v     абразивних паст;
 v     для  вільного шліфування поверхонь металів і легованих сталей;
 v     в порошковій металургії, як наповнювач, у виготовленні керамічних виробів.
 Випускається у вигляді зерна, порошків і мікрошліфпорошків.