Карбід кремнію зелений

 

zelenuyКарбід кремнію (карборунд) є хімічною сполукою кремнію і вуглецю (SiC) і отримують з кварцового піску в процесі його плавлення з вуглецем (коксовим порошком). Під час нагрівання в електропечах до 1920 °С кремнезем, що міститься в кварцовому піску, вступає у взаємодію с вуглецем, утворюючи при цьому карбід кремнію. Карбід кремнію має високі твердість (поступається карбіду бора (боразону), алмазу і ельбору), теплостійкість (до 2050 °С) и різальні властивості. Ві­до­мі дві мар­ки кар­бі­ду крем­нію: зе­ле­ний (КЗ) і чор­ний (КЧ). За хі­міч­ним скла­дом і фі­зич­ни­ми влас­ти­вос­тя­ми від­мін­нос­ті кар­бі­ду крем­нію чор­но­го (53С, 54С)  і кар­бі­ду крем­нію зе­ле­но­го (63С, 64С) нез­нач­ні. Вста­нов­ле­но, що КЗ від­різ­няється від КЧ мен­шою кіль­кіс­тю до­мі­шок. Так, карбід кремнію зелений має 97…98% карбіду кремнію, а чорний – 95…97%. Аб­ра­зив­на здат­ність кар­бі­ду крем­нію зе­ле­но­го на 15…20 % ви­ща від аб­ра­зив­ної здат­нос­ті кар­бі­ду крем­нію чор­но­го.

Карбід кремнію зелений є хімічною сполукою вуглецю з кремнієм SiC, його виготовляють шляхом відновлення двоокису кремнію в електропечах опору. Карбід кремнію зелений має більшу твердість, меншу густину  і є крихкішим. Зерна КЗ мають вигляд тонких пластинок, внаслідок чого збільшується їх крихкість та різальна здатність під час обробки. Його використовують для виробництва:

- абразивних кругів середніх і дрібних зернистостей для шліфування заготовок з загартованої сталі, чавуну, титанових и титанотанталових твердих сплавів, алюмінію, міді, мармуру, граніту, каменю, неметалевих матеріалів;

- шліфувальної шкурки для тонкого і чистового шліфування різноманітних матеріалів;

- у вільному вигляді використовується в процесі обробки крихких матеріалів – кварцу, кераміки, оптичного і звичайного скла.

Такі властивості карбіду кремнію зеленого, як тугоплавкість, висока вогнестійкість, теплопровідність дають змогу використовувати його як наповнювач при виготовленні вогнестійких виробів, технічної кераміки, обробки кремнієвих пластин під час виготовлення напівпровідників.

Крім цього, задовільні електричні властивості карбіду кремнію зеленого забезпечують його використання у виробництві високовольтних розрядників та силітових нагрівачів.